top of page
P8200274_edited.jpg

Urodziłam się w Olsztynie, w tym samym szpitalu co mój Mąż Piotrek (tylko - uwaga rodzinne tabu: pół roku przed nim). Większość dzieciństwa spędziłam na Podlasiu, m. in. w domu Dziadków w kolonii Stelmachowo niedaleko Tykocina; strych tego domu, Tykocin, droga, którą jeździłam rowerem po chleb, niekończące się pola i lasy pojawiają się na kilku ujęciach klipu do piosenki Bialystok majn hejm, wyśpiewanej przez moją Siostrę, Karolinę:

 

 

 

 

 

 

We wczesnych latach 1990-tych przeniosłam się na studia do Warszawy, tu poznałam Piotrka, z nim poszłam na pierwsze podczas moich studiów wagary. Na pierwszą randkę udaliśmy się do… Pałacu Kultury (!??) Pobraliśmy się w 1997 roku i od tego czasu mieszkamy na warszawskim Muranowie, siedem minut piechotą od Starówki, pięć minut od mieszkania mojej cudownej Siostry i cztery minuty od mieszkania mojej nieopisanej (brak strony internetowej) Mamy - która swego czasu rozkręciła jeden z najpiękniej kwitnących biznesów ogrodniczych na Podlasiu (3,5 tysiąca odmian roślin ozdobnych), a teraz pisze historię Rodziny: dzieło multimedialne, wielogatunkowe i OPASŁE (przypuszczam, że nie zmieści się na 3,5 tysiącach stron).

Studiowałam (razem z Piotrkiem) literaturę brytyjską w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego, doktorat zrobiłam (razem z Piotrkiem) na Wydziale Neofilologii; podczas studiów magisterskich studiowałam też (razem z Piotrkiem) na Uniwersytecie w Warwick (m.in. w Centre for British and Comparative Cultural Studies, Renaissance Studies Centre i Theatre Studies Centre), podczas studiów doktoranckich odbyłam kursy i kwerendy na uniwersytetach w Edynburgu (bez Piotrka) oraz Glasgow (z Piotrkiem). Wyjazdy te możliwe były dzięki inicjatywie i wsparciu wieloletniej dyrektor Instytutu Anglistyki, Emmy Harris, która jest matką chrzestną naszych magisteriów i doktoratów - i która, wysyłając nas na wspaniałe stypendia do Anglii, Szkocji i do gorących Włoch! (European Translation School Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori San Pellegrino, Misano Adriatico) stała się również matką chrzestną naszego związku.

Głównym przedmiotem moich zainteresowań podczas studiów magisterskich był angielski Renesans. Później - studia doktoranckie, doktorat, praca badawcza po doktoracie aż do dzisiaj - przeniosłam się w czasie o dwa stulecia do przodu: do epoki Romantyzmu, skupiając się w szczególności na twórczości Williama Blake’a i Williama Wordswortha. (Ponieważ moja praca magisterska dotyczyła Williama Szekspira, Piotrek uważa, że w centrum moich zainteresowań naukowych są artyści o imieniu William).

Opublikowałam trzy monografie, But He Talked of the Temple of Man’s Body: Blake’s Revelation Un-Locked (CSP 2009), The Presence of God in the Works of William Wordsworth (Routledge 2020) i The Absent God in the Works of William Wordsworth (Routledge 2020). Książki te łączy skupienie na poezji epoki Romantyzmu, refleksja nad stosunkiem angielskiego Romantyzmu do tradycji racjonalistycznej i empirycznej oraz nad relacją (przenikaniem się i ścieraniem) wiary, rozumu i wyobraźni. Wiele moich prac (monografii i esejów) łączy również namysł nad „romantycznymi interakcjami” oraz nad szeroko rozumianym tematem recepcji - na przykład wpływu, jaki na twórczość Wordswortha wywarli inni twórcy, od Alexandra Pope’a po S.T. Coleridge’a, albo odbioru filozofii języka Johna Locke’a przez Blake’a; recepcji Blake’a w Polsce (również polskiej recepcji Wordswortha: tematykę tę porusza przyjęty do publikacji polskojęzyczny esej „Preludium, czyli pół wieku samotności Williama Wordswortha”), recepcji Blake’owskiej Jerusalem w Europie, czy też inspirowanej Blakiem autobiografii Miłosza w Ameryce, itp.

Od roku 2003 jestem związana z Uniwersytetem Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie, gdzie, między innymi, wykładam historię literatury brytyjskiej i promuję prace licencjackie i magisterskie dotyczące brytyjskiej poezji, prozy i dramatu. W latach 2007-2017 pełniłam funkcję prodziekana do spraw studenckich na Wydziale Filologicznym, który rozrósł się w tym czasie i przeobraził w Wydział Kulturoznawstwa i Filologii, a następnie w Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych.

Mam również wieloletnie doświadczenie w charakterze tłumacza. Współpracowałam, między innymi, z Żydowskim Instytutem Historycznym (efektem tej współpracy był przekład pięciu książek opublikowanych w latach 2005-2011) oraz z instytucjami i studiami filmowymi. Obecnie swój najlepszy i najbardziej kreatywny czas (poranki) poświęcam przekładowi Jerusalem, współtłumaczonej przez Rafała Stankiewicza: nasza Jeruzalem, Emanacja Giganta Albiona będzie pierwszym pełnym polskim przekładem tej najwspanialszej księgi profetycznej Blake’a.

Współpracowałam również z Piotrkiem jako scenarzystka. Jesteśmy autorami odcinków pierwszego sezonu serialu TVN Na Wspólnej. Napisaliśmy też wspólnie bardzo zabawną (naszym zdaniem) komedię pt. Unicorn Union oraz dramat Fade Out (scenariusz zakupiony przez FILMCONTRACT, przejęty przez studio filmowe Centrala; development współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej; opieka artystyczna: Agnieszka Holland; dzięki udziałowi w programie ScripTeast scenariusz mieliśmy okazję zaprezentować w trakcie Festiwalu Filmowego w Cannes). Mój epizod scenariopisarski został przerwany, ale prawdopodobnie będzie kontynuowany: Piotrek podpowiada, że postać Williama Blake'a to wspaniały temat na film…

bottom of page