top of page
literatura

Poza scenariuszami filmowymi coraz częściej piszę teksty literackie, zarówno poetyckie jak i prozatorskie. Eksperymentuję w nich z opisywaniem tych aspektów świata moich bohaterów, których nie można pokazać w medium filmowym, używam formy literackiej jako uzupełnienia przygotowań do pracy nad filmami albo badam literackie sposoby wyrażenia tego, co najczęściej skrótowo opisują scenariusze filmowe.

bottom of page