top of page

W Wordsworth Circle ukazał się artykuł Elizy pt.   “The Drama of the Author: Wordsworth’s The Excursion”  ("Dramat Autora: Wycieczka Williama Wordswortha") 

17.02.2022 w kinie Atlantic odbyła się premiera książki W stronę Bacha

Eliza wzięła udział w konferencji Global Blake

W wydawnictwie Anagram ukazała się książka Piotra pt. W stronę Bacha.

bottom of page