top of page
grafika

Istotną rolę w mojej pracy nad filmami odgrywa wizualna strona opowieści. Stąd wracam często do twórczości plastycznej, starając się również wprost językiem obrazu pokazać specyficzne emocje, wzory, czy zdarzenia. Moje grafiki zwykle bezpośrednio lub pośrednio ilustrują moje teksty filmowe lub literackie, albo z nimi współgrają. Specjalne miejsce pośród nich ma wciąż niedokończony projekt cyklu 64 ilustracji-komentarzy do chińskiej "Księgi Przemian". 

bottom of page