top of page
książki

Moje książki skupiają się na poezji epoki Romantyzmu, a dokładniej na refleksji nad stosunkiem angielskiego Romantyzmu do tradycji racjonalistycznej i empirycznej oraz nad relacją (przenikaniem i ścieraniem się) wiary, rozumu i wyobraźni. W ich tytułach pojawiają się nazwiska Blake’a i Wordswortha oraz temat postawy tych poetów wobec Boga. Jednak w moim ujęciu dyskusja na ten temat staje się zawsze początkiem dalszej eksploracji, która wykracza poza badanie poezji, w stronę religii, filozofii, kultury, psychologii i sztuki.

bottom of page