top of page

Pracę dydaktyczną na poziomie akademickim rozpoczęłam podczas studiów doktoranckich, prowadząc ćwiczenia z literatury brytyjskiej w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Od roku 2003 kontynuuję pracę w charakterze nauczyciela akademickiego na Anglistyce Uniwersytetu SWPS, prowadząc:

 

- seminaria licencjackie oraz proseminaria i seminaria magisterskie. Wypromowałam blisko stu pięćdziesięciu dyplomantów; z tematów prac dyplomowych napisanych pod moją opieką można by ułożyć historię literatury brytyjskiej: od staroangielskiego Beowulfa - poprzez Chaucera, Szekspira, Miltona, poetów romantycznych (Blake, Wordsworth, Keats, Shelley, Byron), Jane Austen i Mary Shelley, prozę i poezję wiktoriańską (Dickens, Collins, Emily i Charlotte Brontë, George Eliot, Stoker, Wilde; Robert i Elizabeth Browning, Tennyson, Hopkins, Hardy), H.G. Wellsa, Conrada, Yeatsa, Forstera, T.S. Eliota, Virginię Woolf, Huxley’a, Orwella, D.H. Lawrence’a, Becketta, C.S. Lewisa, Tolkiena, Angelę Carter - po współczesne pisarki brytyjskie (Zadie Smyth, Monica Ali, Hilary Mantel) i pisarzy irlandzkich (Eoin Colfer, Colm Tóibín).

- seminaria oraz wykłady z historii literatury brytyjskiej (w różnych formatach: dwu- i jednosemestralnych, w formie osobnych kursów jak również w formie zajęć modułowych; w ramach nauczania historii literatury brytyjskiej stworzyłam obszerne autorskie konspekty wykładów, udostępniane studentom online)

- konwersatoria i zajęcia fakultatywne; w różnych latach prowadziłam kursy z poezji oraz prozy brytyjskiej, poetyki i narratologii, jak również adaptacji filmowych (z filmem łączy mnie zarówno wiele lat współpracy ze Szkołą Wajdy i Studiem Munka jak również współpraca z Laboratorium Filmowym SWPS angażującym studentów w pracę nad rozwojem scenariuszy filmowych i debiutanckich filmów fabularnych, współpraca z Mężem-scenarzystą przy kilku projektach filmowych oraz udział w programie ScripTeast).

Od wielu lat jestem również zaangażowana w Olimpiadę Języka Angielskiego, wydarzenie promujące i popularyzujące język angielski oraz literaturę i kulturę brytyjską i amerykańską, w którym rokrocznie bierze udział przeszło 25 tysięcy uczestników z ok. 1200 szkół polskich (w samym okręgu warszawskim jest to rokrocznie ponad 1000 uczestników z ponad 100 szkół). Przez wiele lat pracowałam na rzecz Olimpiady w charakterze egzaminatora; w latach 2015-2020 byłam - z ramienia Uniwersytet SWPS, oficjalnego Partnera Naukowego Olimpiady - dodatkowo odpowiedzialna za (między innymi) rekrutację członków do komisji egzaminacyjnych, koordynację prac komisji oraz nadzór merytoryczny.

bottom of page