top of page
„Polish Blake: ‘William Blake: Dzieła zebrane (wydanie krytyczne)’”

referat przedstawiony na konferencji Global Blake (University of Lincoln & Bishop Grosseteste University, 11-13 January 2022), omawiający główne założenia i elementy projektu „William Blake: Dzieła zebrane (wydanie krytyczne),” zgłoszonego do konkursu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w module Uniwersalia 2.2.

“Blake's Jerusalem in translation”

referat wygłoszony (wraz z Camilą Oliveirą) na zaproszenie The Blake Society (London/Zoom, marzec 2021)

“‘I inhabited the land of Ulro long before Blake taught me its proper name’: Czesław Miłosz’s Ziemia Ulro” 

referat przedstawiony na sympozjum Blake in Europe (Londyn, Tate Britain, wrzesień 2019), skupiony na inspirowanej twórczością Blake’a, ale pisanej „tylko po polsku, dla polskich czytelników” autobiografii Czesława Miłosza pt. Ziemia Ulro

“Surrounded by kneeling crowds”: Prayer in the Poetry of Wordsworth” 

“The Child vis-à-vis God in Wordsworth’s Poetry of the Remembrance of Things Past” 

referat wygłoszony podczas szóstej edycji konferencji From Queen Anne to Queen Victoria (Warszawa, wrzesień 2017), opublikowany pod tytułem “The Child vis-à-vis God in the Poetry of William Wordsworth” w szóstym tomie serii From Queen Anne to Queen Victoria. Readings in 18th and 19th century British literature and culture pod redakcją Grażyny Bystydzieńskiej i Emmy Harris (Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2018)

“Of Wordsworth’s Prelude, his Death at Twenty-Eight (or Thirty-Five), and of His Life after ‘Life’”

referat wygłoszony na 45-tej Wordsworth Summer Conference (Rydal, Cumbria, sierpień 2016), stanowiący eksperymentalne odczytanie autobiograficznego poematu Preludium Williama Wordswortha poprowadzone w konwencji gotyckiej

“The Growth of ‘the Poem on the growth of [the Poet’s] mind’: Wordsworth’s Preludes” 

referat przedstawiony na piątej konferencji z cyklu From Queen Anne to Queen Victoria (Warszawa, wrzesień 2015), opublikowany pod tym samym tytułem w From Queen Anne to Queen Victoria. . . (tom 5) pod redakcją Grażyny Bystydzieńskiej i Emmy Harris (Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Studiów Brytyjskich, 2016)

“Authenticity and Imitation in Wordsworth-Coleridge Relation” 

referat przedstawiony na konferencji Authenticity and Imitation in Translation and Culture (Warszawa, maj 2015), opublikowany pod tytułem “The Birth of the Poet: The Role of S.T. Coleridge in the Making of ‘William Wordsworth’” w tomie Culture(s) and Authenticity: The Politics of Translation and the Poetics of Imitation pod redakcją Agnieszki Pantuchowicz i Anny Warso (Berlin: Peter Lang, 2017)

“From Voices in the Night to ‘the choir of the day!”

referat prezentujący pracę w toku nad polską recepcją poezji i sztuki Williama Blake’a, wygłoszony na kolokwium zorganizowanym dla uczestników projektu The Reception of Blake in Europe (Londyn, Tate Britain, czerwiec 2014), skupiony na zapiskach Stanisława Brzozowskiego i intelektualnej autobiografii Czesława Miłosza, podkreślający wyjątkowy na tle recepcji europejskiej, głęboko intymny charakter początków zainteresowania Blakiem w Polsce. Zwieńczeniem prac nad polską recepcją Blake’a w ramach projektu The Reception of Blake in Europe jest rozdział 17 dwutomowej monografii pod redakcją Mortona Paley’a i Sibylle Erle (seria The Reception of British and Irish Authors in Europe, Bloomsbury Academic, 2019), w którym, obok Brzozowskiego i Miłosza, znajdują się odniesienia do wielu innych znamienitych polskich badaczy, teoretyków i krytyków literatury i sztuki, artystów, poetów i tłumaczy, w tym, m. in., Cypriana Kamila Norwida, Jana Kasprowicza, Leopolda Staffa, Zygmunta Kubiaka, Stanisława Barańczaka, Michała Fostowicza, Wiesława Juszczaka, Tadeusza Sławka, czy Olgi Tokarczuk

“Mending the Broken ‘Golden String’: on Translating William Blake’s Jerusalem (into Polish)” 

referat przedstawiony na konferencji Translating Myth (Colchester, University of Essex, wrzesień 2013), opublikowany pod tytułem “Unweaving the National Strand of the ‘Golden String’ of Jerusalem: Blake’s English Myth and its (Polish) Translation” w Translating Myth pod redakcją Bena Pestella, Pietry Palazzolo i Leona Burnetta (Cambridge: Legenda, Modern Humanities Research Association; New York: Routledge, 2016)

“The Catholic Religion in Wordsworth’s Prose, Talk and Verse”

referat wygłoszony podczas czwartej edycji konferencji From Queen Anne to Queen Victoria (Warszawa, wrzesień 2013), opublikowany pod tytułem “‘They call it the ‘Nun’s Well,’/ Name that first struck by chance my startled ear:’ Catholicism in Wordsworth’s Talk, Prose and Verse” w From Queen Anne to Queen Victoria. . . (tom 4) pod redakcją Grażyny Bystydzieńskiej i Emmy Harris (Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Studiów Brytyjskich, 2014)

“Blake’s Light and Shade Effect, or: The Fearful Symmetry of ‘The Lamb’ and ‘The Tyger’”

referat wygłoszony podczas trzeciej edycji konferencji From Queen Anne to Queen Victoria (Warszawa, wrzesień 2011), stanowiący podstawę dwóch publikacji. Pierwszą z nich jest artykuł “The Blacksmith Who Framed a Tiger Within the Fearful Symmetry of ‘The Tyger’” opublikowany w trzecim tomie From Queen Anne to Queen Victoria. . . (Warszawa 2012), przedstawiający historię recepcji wiersza “The Tyger” Williama Blake’a w kręgach krytyków brytyjskich i amerykańskich. Drugą publikacją jest esej “‘Did he who made the Lamb make the… Tyger’?”, który ukazał się w Blake/An Illustrated Quarterly (48.2, 2014), proponujący odczytanie wiersza jako utworu auto-refleksyjnego (innymi słowy, odpowiedź na słynne Blake’owskie pytanie - „Czy ten, który stworzył Baranka, stworzył ciebie [Tygrysa]?” - brzmi: TAK, twórca zarówno Baranka („The Lamb”) jak i Tygrysa („The Tyger”) miał na imię William Blake)

bottom of page