top of page
P1088611a_edited.jpg

Wstęp do tomu poezji Piotra Borkowskiego W stronę Bacha 

(Anagram, 2021)

P1099614.JPG

“‘I inhabited the Land of Ulro long before Blake taught me its proper name’: Czesław Miłosz’s Ziemia Ulro” 

("'Mieszkałem w Ulro na długo przed tym, nim dowiedziałem się od Blake’a, jak się ta kraina  nazywa': Ziemia Ulro Czesława Miłosza")

Blake/An Illustrated Quarterly 55.3 (Winter 2021-22): 19 par.

P1022326_edited.jpg

“The Drama of the Author: Wordsworth’s The Excursion” 

("Dramat Autora: Wycieczka Williama Wordswortha") 

 The Wordsworth Circle, 53.1 (winter 2022): 64-78 

P1011460_edited_edited_edited_edited_edi

"The Reception of Blake in Poland: from Voices in the Night to 'The Choir of the Day'"

("Recepcja Blake’a w Polsce: od Głosów wśród nocy do 'Chóru Dnia!'")

 

w: The Reception of William Blake in Europe, red. Morton D. Paley i Sibylle Erle, seria The Reception of British and Irish Authors in Europe, Bloomsbury Academic, 2019, str. 473-499+710-719

P1011537_edited_edited_edited_edited.jpg

"Wordsworth('s) and "Dickens's Great Expectations"

("Wordsworth i Wielkie nadzieje Dickensa/‘Wielkie nadzieje’ Wordswortha i Dickensa")

w: Studies in English Literature and Culture: Festschrift in Honour of Professor Grażyna Bystydzieńska, red. Anna Kędra-Kardela, Aleksandra Kędzierska i Magdalena Pypeć, Lublin: Maria-Curie Skłodowska University Press, 2017, str. 47-55

P1022497_edited_edited_edited_edited.jpg

“The Birth of the Poet: The Role of S.T. Coleridge in the Making of ‘William Wordsworth’”

("Narodziny Poety: o stworzeniu ‘Williama Wordswortha’ przez S.T. Coleridge’a")

w: Culture(s) and Authenticity: The Politics of Translation and the Poetics of Imitation, red. Agnieszka Pantuchowicz i Anna Warso, Berlin: Peter Lang, 2017, str. 119-131

P1011450_edited_edited.jpg

“Unweaving the National Strand of the ‘Golden String’ of Jerusalem: Blake’s English Myth and its (Polish) Translation"

("Włókna narodowe w ‘złotej nici’ Jeruzalem, Emanacji Giganta Albiona: (angielski) mit Blake’a i jego (polski) przekład")

w: Translating Myth, red. Ben Pestell, Pietra Palazzolo i Leon Burnett, Cambridge: Legenda, Modern Humanities Research Association; New York: Routledge, 2016, str. 101-113

P1011516_edited_edited.jpg

“The Growth of ‘the Poem on the growth of [the Poet’s] mind’: Wordsworth’s Preludes

("Rozwój ‘Poematu o rozwoju umysłu Poety’: Preludia Williama Wordswortha")

w: From Queen Anne to Queen Victoria. Readings in 18th and 19th century British literature and culture, tom 5, red. Grażyna Bystydzieńska i Emma Harris, Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Instytut Anglistyki, Pracownia “Ośrodek Studiów Brytyjskich”, 2016, str. 77-85

P1011473_edited_edited_edited.jpg

“‘But I am too particular for the limits of my paper’: Religion in Wordsworth’s Poetry, Prose and Talk”

("‘Ale nie mam dość papieru, żeby o tym pisać’: Wordsworth o religii w poezji, prozie i rozmowie")

 

Romanticism 21.1 (2015): 14-24

P1022523_edited_edited_edited.jpg

recenzja książki

Redemption in Poetry and Philosophy: Wordsworth, Kant, and the Making of the Post-Christian Imagination Simona Hainesa (Baylor University Press, 2013), Romanticism, 21.3 (2015): 310-12

P1011270_edited.jpg

“‘Did he who made the Lamb make the… Tyger’?”

(‘Czy ten, który stworzył Baranka, stworzył [też]… Tygrysa?’)

Blake/An Illustrated Quarterly 48.2 (Fall 2014): 25 par.

P1022306_edited.jpg

“Translating Blake’s Jerusalem into Polish”

("O tłumaczeniu Jerusalem Blake’a na język polski")

Blake/An Illustrated Quarterly 46.1 (Summer 2012): 23 par.

Topos

bottom of page