P1033204_edited_edited_edited_edited.jpg

Jeruzalem, Emanacja Giganta Albiona Williama Blake’a

(współautor przekładu: Rafał Stankiewicz)

 
P1033255_edited_edited_edited_edited.jpg

Relacje z czasów zagłady i Inwentarz zbioru pamiętników

Żydowski Instytut Historyczny

 
P1033226_edited.jpg

filmy

 
P1033220_edited_edited.jpg

teksty piosenek (próbka)